تبلیغات
هرچی بخوای هست - مرد نیکو سرشت

مرد نیکو سرشت

چهارشنبه 25 فروردین 1389 11:08 ق.ظ

نویسنده : نازنین تنها
ارسال شده در: مرد نیکو سرشت ،
سلام دوستای خوب ممنون که منو مورد لطف قرار میدین امشب مطلب من درباره ۱سلطانه از سلجوقی که عشق به ایران و تمدنش چه ها در این مرد بزرگ نکرداین مرد جلال الدین ملکشاه نام داره فرزند بزرگ الب ارسلان مرد نیکو سرشت و بانی امپراطوری ایران و تجدید کننده عظمت ایران که شراعراب ورومیا رو برا ی همیشه کم کرد از سر ایران وبه اعراب فهماند ایران خودش تمدن داشته و داره و ارتش نیرومندی که حتی با کم بودن نفرات ۱۰هزار در مقابل ۲۵۰هزار بازم جنگو میبره که جنگ ملازگرد مدعا این مسیله بود بعد شهادت الب ارسلان پسر رشید وی به حکومت رسید ملکشاه وی مردی فاضل بود و خوش چهره و تعالیم خواجه نظام الملک در وی بسیار اثر داشت عفو را بر انتقام ترجیح میداد وشدیدا در پی بدست اوردن عظمت باستانی ایران بوددر۱۸ سالگی بر تخت نشست خود بر ارتش حکم راند و خواجه را بر امور فرهنگی ایران مسلط کرددراوایل حکومت چند دشمن بزرگ داشت الگین و تکش وقاورد الگین و قاورد شکست خوردند و و تکش بعد ازز ستم زیاد بر مردم توسط ملکشاه بازداشت شد و خود وی برادر خود را کور کرد چون مردم شاکی وی بودندو از ظلم وی ناراضی در سال ۴۷۷قمری انطاکیه توسط ارتش نیرومند ایران فتح شدبه سرداری سلیمان فرزند قتلمش سلجوقی سال ۴۸۰ حلب رافتح کرد و ارتش مصر را شکست فاحشی داد امیر اتسز خوارزمی فرمانده ارتش ایران بودو سوریه کلا فتح شددر سال ۴۸۲مردم سمرقند از حکمران خود نارضایتی کردند و چون سمرقند جزو ایران نبود در فصل حج با ملکشاه دیدار کردندو خواستار ان شدند که در زیر سلطه ایران باشند و مالیات دهند مشروط به اینکه حکمران انجا را ملکشاه عزل کندملکشاه به انجا رفت و لشکر ایران پیروزمند بازگشت اما حکمران کشته نشد و به اصفهان تبعید شد مانند یک شهروند عادیدر این سال کاشغر هم فتح شدو فرستاده روم با خواجه نظام الملک به کاشغر امد و خراج دادو مزد ملاحان سیحون از باج روم و پس از دیدن عظمت ایران مرخص شدملکشاه در سال ۴۸۵ فوت شد از کارهای این مرد ابتداابادانی ایران بود و ساخت ابنیه و مدارس و مساجد و گسترش زبان فارسی در اسیای میانه و جنوب اسیا ساخت طاقهای ضربی به سبک ساسنی اغاز شد دوباره و معماری ایرانی پس از ۲۰۰یا ۳۳۰سال رکود دوباره اوج گرفتشاهنامه که مورد غضب محمود بود شد کتاب رسمی دربار ایران و شاهنامه خوانی در ارتش و معابر رواج داشت به تقلید ساسانیان چهار سپاهد در مرزها بگماشت و دو سپاه مرکزی در ری و اصفهان به حکیم عمر خیام دستور دادبرای جبران سردگمی سال قمری سال خورشید بسازد که ساخته شد و به نام جلالی معروف است و یاداور اولین قیام ایرانیان بر ضد اعراب است که ۴۲ سال با قمری اختلاف دارداین بزرگمرد شیرو خورشید به پرچم ساده ایران اضافه کرد در زمینه ای به رنگ سبز مایل به ابیو ابگینه سازی ایران در دنیا معروف شد یک سر ایران کاشغر بود و سند وسر دیگر مرزهای مصر و جنوب ایتالیا و قبرس و ارتش نیرومند ایران حاکم همچنین سرزمین عراق جر بغداد که واتیکان اسلامی بود توسط ایران فتح شد و ملکشاه در نامهای عتاب امیز به خلیفه بر سر اشغال کوفه به دست ایران که باعث شد در سال ۴۸۳ ارتش ایران بغداد محاصره کند و به خلیفه نوشته شد در نامه که تو حتی اختیار بغدادنداری جسارتت برای چیست که حتی ارتش نداری تو برو در حرمسرا پیش زنانت تورا چه به جنگ و در دوره این مرد تجارت و سرمایه مردم بالا بود و زندگی مردم در امنیت و اسایش بودند و ارتش ایران در اوج اقتدار و ی و معرو ف بود به ملک مغرب و مشرق و برای اولین بار بعد انوشیروان ساسانی و هخامنشی ایران روی ارامش و رشد اقتصادی دید و گسترش زبان فارسی حرف اول بود و دوم اقتصاد و سوم امنیت کشور و تجهیز ارتش رومیان مغولان و گورخانیان و اغوزان و اعرابو تاتارها و اعراب و هندیان و صلبیونو روسها و یونانیان و مصریان راشکست دادو این دولتها به وی باج میدادند وی مردی نیکو بود و تعالیم خواجه در وی اثر کرد و ایران به بالاترین حد خود رسید در جهان و حتی مرزها از زمان هخامنشی هم گسترده تر بود و ارتش ۴۰۰هزار نفری ایران حافظ ملت و مرزها بود و شهربانان نیز پاسدار امنیت مردم و قاچاق دختران ایرانی برای اعربا به صفر رسید وی در سال ۴۸۵ درجوانی رحلت کرد و نام نیکی از خود برجای گذاشت ارامگه وی در اصفهان در مدرسه ای است که میگویند خود وی در ان مانند کارگر اجر میگذاشته یاد بزرگمردان بخیر این مرد بانی استقلال ایران پس از غروب حمله اعراب بود و طلوع ایران به دست وی بودازکارهای این بزرگمردحمایت از شعرا فلاسفه و نویسندگان بودو دانشمندان در پناه وی بودندتاریخ جلالی خورشیدی به همت عمر خیام و با سرمایه دولت سلجوقی ساخته شد که با سال قمری 42سال اختلاف داردو برمیگردد به قیامهای اولیه ایران بر ضد اعراب شاهنامه که در زمان محمود مورد غضب بود به کتاب رسمی دربار تبدیل شدو شاهنامه خوانی در معابر و مکانهای تفریح مردم و ارتش رواج داشت به تقلید از دولت ساسانی چهار سپهبد در مرز بگماشت و دو ارتش تقویتی در اصفهان و ری همچنین معماری طاق ضربی که از دوران ساسانی به یادگار بود و فراموش شده بودبه همت این مرد دوباره با کمک معماران ایرانی رواج پیدا کرد ابگینه صنعت منحصر به فرد ایران نیز در اوج شکوفای قرار گرفت بناهای مختلف از قبیل پلها و راهای کاروان روو ابنیه و کاروان سراهاو مدارس و مساجد زیادی احدات شدوبرای امنیت کاروانهاو رشد تجارت سرمایه در اختیارتجار قرار میگرفت و راهای کاروان رو به شدت تحت کنترل نیروهای شهربانی که دارای هنگ سواره نظام در بیرون شهرها و در داخل شهرهادارای هنگ پیاده و سواره بود مثال ری دارای 300شهربان سواره و هزار شهربان پیاده بودکه در ساعات شب به وبطور دایم ارتش از قلاع حفاظت میکرد و شهربانان ازداخل شهرقبایل یاغی عرب مهاجر به خوزستان در زمان وی به شدت سرکوب شدند و تعدادی از قبایل عرب از ایران کوچ کردند به شام همچنین اوباش به شدت سیاست میشدنداینمرد زبان فارسی را در تمام اسیای میانه جنوب اسیا و شمال افریقا رواج داداین مرد در سال 485 درگذدشت و در مدرسه ای در اصفهان دفن شد گویند خود بانی این مدرسه بود و در دوران صلح مانند فردی معمولی اجر و خشتو ساروج بر ابنیه این مدرسه نهادبه شعر عرب اهمیت نمیداد و گویند در مدح وی شعر عربی سرودندوی فرمود من که جز پارسی ندانم اگر مرا دشنام هم دهی ندانم چه گویی مارا زبان پارسی بس است انعامت بستان و به دیارت بازگرداز اختراعت مهم دوران این مرد یکی پرچم شیر و خورشید که شمشیر در دست شیر بود در زمینه سبز مایل به ابی دوم رفع سردرگمی سال قمری به وسیله ساخت سال خورشیدی سوم کم کردن مالیات و توجه به رشد صنایع و تجارت و چهرم سرکوب راهزنان و اشرار و تنبیه کسانی که رو ستا نشینان را مورد اذیت قرار میدادندادیان را ازاد گذاشته بودو حتی نبک سیرتی وی باعث شد مسجد مسلمین در روم تعمیر شود زرتشتیان در دوره وی ازاد بودند و گویا خود نیز در جشن مهرگان سده و اذرگان وسایر جشنها شرکت میکرد نوروز برای وی محترم بود و گویند فرموده بود تفاوت ایران و عرب بدوی در همین تمدن و نوروز است این نسکی ناتمام از زندگی مردی بودکه از 18 سالگی برای ایران جنگید تا در سنین جوانی به مریضی بخاطرشرکت در جنگ با دشمنان ایرام به شهادت رسید ارمگاه این مرد بزرگ در اصفهان است یاد بزرگمردان بخیر .. چه غریبانه رفتند یاران بدون هیچ نامو نشانی....


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -