تبلیغات
هرچی بخوای هست - طبیعت

طبیعت

چهارشنبه 25 فروردین 1389 07:01 ب.ظ

نویسنده : نازنین تنها
ارسال شده در: طبیعت ،

طبیعت عبارت از یک سازی است که نغمهای آن از یک سازی است که همان نغمه های آن از سیمهای درونی ما تشکیل گردیده طبیعت نغمه های خوش را برای تقویت روح ما سراییده و صدای او بقدری جذاب است که ما را از خود بی خود نموده و در شناسایی موجودیت خود متحیر مینمایید و همان مشاهد همان مناظر طبیعی است که موجب مسرت فوق التصویر ما گردیده و قدرت و نفوذ آن را کاملا احساس نموده و بر جلال و عظمت او رشک میبریم .

در مواقعی که ما با طبیعت مانوسیم - آرام - رئوف و مهربان هستیم طرف بهتر برای ما هکمرانی میکند تغییراتی را که درون ما ایجاد شده احساس و موجب مسرت . خوشی ما گردیده است.

طبیعت ساز خوش الحانی است با تارها و سیمهای روح ما تماس حاصل کرده و تولید نغمه مینماید که هستی ما را تغییر میدهد فامیل و منسوبان طبیعت نیز اثرات مطلوبی را در ما دارند وقتی به صدای قمری یا به نغمه روح فزای بلبل گوش دهیم مسرتی که در ما ایجاد میشود غیر قابل شرح و توصیف است طبیعت معلم بزرگی است.

به ما تعلیم آرامی و استغنا و فروتنی میدهد و از هستی خود به کلی بیخبر میشویم موقعی که با طبیعت نزدیک میشویم منظره یک کوه عظیم و یا یک رود خانه ی سیال ما را به کوچکی خود متذکر می دارد و حقیقتا کارهای نوع بشر با مقایسه ی عجایب خلقت و طبیعت چیستو کیست که بتواند حاصل کار انسان را با قوه و قدرت عظیم آبشار نیگارا مقایسه و تطبیق نمایید؟
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: طبیعت ،
آخرین ویرایش: - -